Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wyróżniający się na rynku, którzy posiadają zaawansowaną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności w swoich specjalizacjach. Wykładowcy poprowadzą zajęcia w formie warsztatowej, aby poprzez „uczenie się przez działanie” słuchacze mogli pozyskać dedykowane programowi MBA 5.0 umiejętności.

dr hab. Leszek Borowiec

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Katerze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, w szczególności działających w sektorach regulowanych (m.in. pocztowym, kolejowym). Autor ponad 80 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007) oraz „Rachunek kosztów w budowaniu konkurencyjności kolejowego transportu towarów” (INE PAN, 2022). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, a w latach 2014-2016 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA. W latach 2016-2018 był Prezesem Zarządu Spółki Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. Od 2018 do 2021 roku zasiadał w Zarządzie Spółki PKP Cargo SA. Jednocześnie pełni funkcję Członka kilku Rad Nadzorczych Spółek prawa handlowego, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką gospodarczą.

dr hab. Leszek Borowiec
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński
Agnieszka Czerkawska

Wellbeing ekspert, lider, certyfikowany coach i trener biznesu, nauczyciel akademicki, doświadczony praktyk psychologii pozytywnej i promotorka idei wellbeingu w Polsce. Współzałożycielka i Prezes Wellbeing Institute, którego misją jest podnoszenie poziomu wellbeingu ludzi i organizacji.
W Wellbeing Institute wraz z zespołem, w oparciu o autorski model wellbeingowej organizacji wspiera firmy w działaniach związanych z dobrostanem pracowników, oferując innowacyjne rozwiązania oraz ekspercką wiedzę z zakresu tworzenia miejsca pracy, w których pracownicy czują się spełnieni i zadowoleni, a organizacja osiąga swoje cele biznesowe. Specjalizuje się w zakresie wzmacniania dobrostanu, sił mentalnych, pozytywności, optymizmu, szczęścia oraz budowania odporności psychicznej na bezie psychologii pozytywnej.
Autorka publikacji o tematyce wellbeingu, szczęścia, pozytywności, optymizmu oraz zastosowania psychologii pozytywnej w praktyce opublikowanych m.in. w Personelu Plus, Personelu&Zarządzanie, Strefie Biznesu, Miesięczniku Benefit oraz książce „Wellbeing w organizacji” wydawnictwa Infor.
Stworzyła pierwsze w Polsce studia podyplomowe Wellbeing w organizacji, których była kierownikiem merytorycznym i wykładowcą. Od 2017 roku pomysłodawca i organizator ogólnopolskich konferencji Wellbeing w praktyce, poświęconych dobrostanowi psychofizycznemu pracowników.
Od 2008 roku związana z biznesem, prowadzi firmy consultingowe, w których wspiera klientów, wraz z zespołem doradzała setkom firm i realizowała projekty inwestycyjno-rozwojowe. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z psychologii pozytywnej i wellbeingu w organizacji na kierunku „Psychologia w biznesie” oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. W pracy łączy wiedzę i doświadczenie z zakresu coachingu, psychologii pozytywnej, neuronauki oraz mindfulness. Pasjonatka podróży, nordic walking, jogi, dobrej książki oraz dobrego życia.

Agnieszka Czerkawska
Stanisław Eysmont

Od ponad 11 lat zawodowo związany z projektowaniem produktów cyfrowych i usług. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował z takimi firmami jak mBank, Castorama, Prudential czy CD Projekt. Współpracował i szkolił ponad 40 startupów z całej Polski, pomagając im w lepszym zrozumieniu potrzeb klienta czy wczesnym weryfikowaniu pomysłów.

Specjalizuje się w projektowaniu usług na potrzeby eCommerce i rynku produktów bankowych. Jeden z największych w Polsce zwolenników Design Thinking i Service Design. Trener kreatywny i metodyk zwinnych.

Do 2018 związany z firmą
Deloitte, gdzie projektował nowoczesne produkty i usługi oraz doradzał największym firmom w Polsce. Obecnie wspiera proces transformacji cyfrowej w PKO Banku Polskim.   Uczestnik i prelegent wielu europejskich konferencji. Od wielu lat z sukcesem rozwija Warszawską scenę User Experience.

Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Humanistycznym SWPS. Prowadzi zajęcia z User Experience, Design Thinking i Lean Sturtup.

Prywatnie zapalony podróżnik i biegacz. Uwielbia książki i gotowanie.

Stanisław Eysmont
dr hab. Elwira Gross-Gołacka

Profesor w Katedrze Teorii i Metod Organizacji Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce budowania i zarządzania zróżnicowanymi zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania jakością w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez prowadzoną działalność akademicką i na gruncie praktycznym. Autorka pierwszej w Polsce książki pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji.
Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w latach 2006-2009 pracowała dla agendy ONZ – United Nations Development Program. Pełniła liczne funkcje kierownicze m.in.: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Gospodarki oraz Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2018-2020 była dyrektorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle. Członek rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa.
Wieloletni praktyk w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących różnych aspektów zarządzania organizacjami i rynku pracy. Realizatorka licznych szkoleń i warsztatów nt. zarządzania różnorodnością w organizacji. Wykładowca na studiach podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich zajęć m.in. z zakresu zarządzania różnorodnością, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania kultury organizacyjnej.
Autorka i redaktorka ponad 100 publikacji na temat zarządzania różnorodnością, zarządzania kapitałem intelektualnym oraz zarządzania jakością w administracji. Członkini komitetów naukowych i rad programowych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz czasopism naukowych (m.in. „Journal of Intercultural Management”). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (2018-2020), „ZN TNP Prakseologia” (od 2021). Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

dr hab. Elwira Gross-Gołacka
dr hab. Tomasz Kafel

Absolwent jednolitych studiów magisterskich w trybie dziennym na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 15 października 1994 roku uzyskał tytuł Master of Curriculum Design for Management Education po ukończeniu dwuletnich studiów typu MBA w Międzynarodowej Szkole Handlu w Ryni. W 1995 roku w Barcelonie ukończył International Faculty Development Programme prowadzony przez wykładowców Institut Superieur des Affaires Paris, Scuola di Direzioni Aziendale, Bocconi University Milan, oraz International Graduate School of Management, University of Navarra, Barcelona. W latach 1996–1998 uczestniczył w programie szkoleniowym trenerów zarządzania – MATRIK: Management Training in Kraków, sponsorowanym przez British Council, prowadzonym przez wykładowców z Wielkiej Brytanii. W 2000 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach niezorientowanych na zysk” uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2007 roku odbył 3-miesięczny staż naukowo-badawczy w School of Public and Nonprofit Administration w Grand Valley State University (USA). Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 19 listopada 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych w formie monografii, artykułów i materiałów konferencyjnych. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie: projektowania strategii przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, zastosowania twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów w organizacji, badania dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, cyfryzacji oraz ewolucji metod organizacji i zarządzania. Wykładowca i trener w zakresie wymienionych powyżej zainteresowań naukowych.

Visiting professor (Startegic management) na University of Navarra (Spain), University of Coimbra, (Portugal), Anadolu University (Turkey), University of Crete (Greece), University of Messina (Italy) Alcala University (Spain), University of Foggia (Italy).

Współpraca z praktyką gospodarczą w zakresie konsultingu i szkoleń dotyczących: projektowania i wdrażania strategii, twórczego rozwiązywania problemów, normowania czasu pracy, wartościowania pracy, badania dojrzałości cyfrowej organizacji. Wykonawca i współwykonawca projektów badawczo-wdrożeniowych dla praktyki gospodarczej.

dr hab. Tomasz Kafel
dr Mariusz Lipski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Ochrony Środowiska SA. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla czołowych instytucji w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej.

dr Mariusz Lipski
Eliza Łoś-Strychowska

Doświadczona menedżerka w zakresie wdrożeń systemów informatycznych w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych firmach, takich jak PwC, IBM czy International Paper. Współzałożycielka i prezeska powstałej w 2009 firmy IPOPEMA Business Consulting, która świadczy usługi w zakresie wdrożeń systemów informatycznych. Zarządza firmą oraz prowadzi procesy sprzedażowe i wdrożeniowe w przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą. Mentorka w programie BNP Paribas, założycielka fundacji empower.art, promującej sztukę kobiet młodego pokolenia. Wyróżniona w konkursie Diamenty Forbsa, Gazelle biznesu, została również uznana za jedną z 10 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w konkursie Pulsu Biznesu.

Eliza Łoś-Strychowska
Piotr Machel

Marketer z dwudziestoletnim doświadczeniem, autor kilku dużych rebrandingów marek finansowych w tym Banku BPH, GE Money, członek zespołu światowego rebrandingu Genaral Electric (GE imgination at work), współautor takich marek jak POP (Orange) Meritum Bank, Gepard, Dobry Kredyt. Kierował marketingiem w PTK Centertel (Orange), Microsoft (odział polski), GE Capital Banku, GE Money Banku, Banku BPH, Meritum Banku oraz w Banku BGŻ BNP Paribas. Zrealizował ponad 70 kampanii. Założyciel agencji neuromarketingowej IN-SIGHT, twórca metody badawczej analizy fizjologicznych procesów afektywnych oraz kognitywnych opartej na zsynchronizowanym pomiarze encefalograficznym z eye trackingiem w celu optymalizacji spotów tv/YT/TT oraz aplikacji mobilnych i stron www. Pasjonat technologii cyfrowych i social mediów. Laureat wielu nagród marketingowych polskich i międzynarodowych, w tym EFFiE. Pięciokrotnie członek jury polskiej edycji EFFiE Awards.

Piotr Machel
dr Justyna Małkuch-Świtalska

Menedżerka nauki, researcher developer, certyfikowana coach i mediatorka; Associate Trainer brytyjskiej organizacji Vitae (The CRAC, Cambridge), jurorka brytyjskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® (od 2019); członkini zespołu trenerskiego Enihilo (www.enihilo.com, z siedzibą w Wiedniu). Autorka książki: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” (PWN, 2020). Autorka kwalifikacji cząstkowej „Trener akademicki” włączonej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji RP na poziomie 7.

Menedżerka nauki z piętnastoletnim doświadczeniem, od 2021 roku związana z Politechniką Krakowską, od maja 2023 roku w Zespole ds. Projektów Międzynarodowych (Centrum Wsparcia Projektów PK). Członkini zespołu badawczego Université de Lorraine (2006-2022), wykładowczyni Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspertka- ewaluatorka oraz ekspertka monitorująca przy Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Jest pierwszą trenerką nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w zarządzaniu projektami w sektorze nauki i technologii oraz w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Przez dwanaście lat pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielką. Jest także pomysłodawczynią Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 2200 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

dr Justyna Małkuch-Świtalska
Izabela Markiewicz-Czapińska

Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu międzykulturowym, komunikacji oraz kulturze organizacyjnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz programu The Chartered Institute of Marketing. Fascynacja międzykulturowością sięga czasów liceum, kiedy wspólnie z rodzicami przeprowadziła się do Trypolisu. Pierwsze projekty międzykulturowe realizowała pracując dla skandynawskiej firmy konsultingowej,  łącząc współpracę pomiędzy kilkoma rynkami. Szczególnie interesują ją międzykulturowe zarządzanie ludźmi, leadership oraz komunikacja i kultura organizacji wielonarodowych. Wspiera kadrę zarządzającą w realizacji projektów międzynarodowych i rozwoju indywidualnych kompetencji kulturowych.

Założyciel CCIQ Cross Cultural Intelligence, autor artykułów o zarządzaniu międzykulturowym, wykładowca (WSB-NLU Nowy Sącz, SWPS Warszawa, Collegium Civitas).

Licencjonowany trener i dostawca Trompenaars Humpden-Turner Intercultural Awareness Profiler.

Wspólpracuje z: Delphi, Coca-Cola HBC, ColgatePalmolive, Carlsberg, NokiaSiemensNetworks, Accenture, Tamfelt, Nordea, Roche, Vattenfall, CanPack S.A., Brown Forman, BZWBK Grupa Santander, TMobile, Royal Greenland, Urząd Miasta w Szczecinie, TRW.

Izabela Markiewicz-Czapińska
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Profesor doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Absolwentka KUL i SGH. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracownikówZachowania organizacyjneZarządzanie zasobami ludźmiNowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
dr hab. Artur Modliński

Prowadzi badania w obszarze zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jego zainteresowania koncentrują się wokół adopcji nowych technologii do organizacji, tworzenia technologii przyjaznych pracownikowi i konsumentom, a także kreowaniu przestrzeni pracy zapewniającej dobrostan i przywiązanie pracowników do organizacji. W swojej pracy łączy nurty teoretyczne z zakresu etologii, antropologii, ewolucji i psychologii do wyjaśniania zjawisk w obszarze zarządzania organizacjami. Jego teksty popularyzatorskie były publikowane m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAP, Brief, Outsourcing. Występował w magazynach transmitowanych przez Polsat i TVN oraz w audycjach radiowych Eski, Radio Łódź, Halo Radio, RMF FM.

Doktorat obronił w obszarze nauk ekonomicznych w roku 2018, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2024. Pracował w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego, aby następnie przenieść się do Katedry Zarządzania, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie od 2019 roku pełni funkcję kierownika Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją. Jednocześnie jest badaczem w Międzynarodowym Centrum Badawczym (CITAD) przy Uniwersytecie Lusiada, Laboratorium Urban Sensorial w Lizbonie, Instytucie Iris Ankona w Rydze, Laboratorium Augmented Human Intelligence & Digital Ergonomics Lab przy Universita di Pavia we Włoszech, Fundacji Romualdo del Bianco we Florencji oraz Europejskiej Fundacji Rozwoju Człowieka. Jest członkiem Komisji ds. Jakości Badań Naukowych WZ UŁ oraz Komisji Młodych Naukowców czy Rektorze UŁ. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Filmową w Łodzi. Od 2019 roku kieruje studiami Automatyzacja Procesów Biznesowych – BPA, które zostały nagrodzone przez biznes ze względu na swoją innowacyjną na wyzwania rynkowe. Dumny ze swoich wychowanków i wychowanek promotor 50 prac licencjackich. W 2023 roku otrzymał nagrodę „Zawsze dla nas” przyznawaną wykładowcom wspierającym studentów w ich rozwoju przez absolwentów Wydziału Zarządzania.

Jest laureatem ponad 40 stypendiów i nagród naukowych (w tym dwukrotnym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium I Stopnia Marszała Województwa Łódzkiego, Stypendium VIP Fundacji DAAD, Stypendium Santander), organizował liczne konferencje branżowe (w tym w Oxfordzie, Lizbonie, Florencji). Był zaangażowany w realizację dziesięciu grantów finansowych z zasobów NCN, Campus Culturae, Horyzont Europa, FCP. Współpracuje z biznesem (w tym ze start-upami) w zakresie rozwoju produktów technologicznych i ucyfrowienia organizacji. Prowadzi zajęcia na licznych kursach podyplomowych i MBA oraz recenzuje artykuły w czasopismach naukowych z listy JCR (Social Network Analysis and Mining, Computers in Human Behavior, International Journal of Human-Computer Interaction).

Podczas swojej pracy badawczo-wdrożeniowej odkrył i skonceptualizował takie zjawiska jak techno-empowerment, technoizacja, konformizm algorytmiczny, carnal collapse effect. Podczas badań terenowych zaobserwował fenomen HRR (human robbing robot), odkrył i skonceptualizował Re-Manualizację Procesów Biznesowych, opisał konflikt ról organizacyjnych zachodzących między człowiekiem i maszyną (HMTRC – human machine trans role conflict). Wraz z posthumanistą Matthew Gladdenem stworzył metaforę organizacji jako cyborga.

Posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, szwedzkim, włoskim i rosyjskim. Współpracuje z badaczami i badaczkami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Niemiec, Łotwy, Szwecji, Finlandii, Pakistanu i Sri Lanki.

Aktywnie angażuje się w działalność biznesową wspierając globalne korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ich transformacji cyfrowej pisząc wnioski grantowe, tworząc raporty, prowadząc szkolenia, warsztaty i powerspeeche, a także tworząc ewaluacje i ekspertyzy wdrożeniowe z zakresu nowych technologii.

dr hab. Artur Modliński
dr hab. Barbara Ocicka

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest autorką ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz ekspertem w tym obszarze biznesowym występującym podczas konferencji w kraju i za granicą. Rozwija badania o tematyce strategii, najlepszych praktyk i trendów rozwojowych zarządzania łańcuchami dostaw. Ostatnio kierowane projekty badawcze dotyczą zarządzania innowacjami społecznymi w gospodarce o obiegu zamkniętym (grant NCBR), wpływu kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw high-tech (grant SGH+UEW) oraz wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw na kryzys klimatyczny (grant w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH).

dr hab. Barbara Ocicka
dr hab. Adriana Paliwoda-Matiolańska

Wykładowca, certyfikowany trener i tutor z międzynarodowym doświadczeniem (m.in. Vienna University of Economics, Roosevelt University w Chicago, Shanghai Accounting and Finance University, Universidad de Rey Juan Carlos w Madrycie). Współpracownik De Baak Institute z Holandii – międzynarodowej organizacji szkoleniowej z zakresu przywództwa, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych). Absolwentka programu IESE Business School IFDP (International Faculty Development Program) oraz CEEMAN IMTA (International Management Teaching Academy). Badaczka, specjalistka i ekspertka w obszarze etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Autorka książek i publikacji dotyczących etycznych, społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania. Recenzent artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz członek zespołów eksperckich oceniających wnioski w konkursach o przyznanie grantów naukowo-badawczych na poziomie narodowym i europejskim (NCN/SONATA,OPUS, KE/HORIZON). Aktywna propagatorka społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i promotor różnorodności w praktykach zarządzania. Była członkiem kapituły konkursu „Lider odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” przyznającego wyróżnienia przedsiębiorstwom, które realizują zrównoważone podejście do rozwoju – traktując społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element swojej strategii organizowanego przez ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita w ramach projektu Smart CSR. Była też członkiem Rady Ekspertów konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu organizowanego przez Pracodawców RP. Wielbicielka sztuk pięknych. Działalność naukową stara się łączyć ze wspieraniem rozwoju kultury w Polsce. Jako konsultantka Muzeum Krakowa – jednostki Muzeum Historyczne, współpracowała w przygotowaniach wystawy pt. „Maszyneria Teatru”, która została otwarta w dniu 26 października 2022 roku w oddziale Dom pod Krzyżem Muzeum Krakowa i jest dostępna do zwiedzania do 11 czerwca 2023 roku.

dr hab. Adriana Paliwoda-Matiolańska
Andrzej Różański

Trener Wystąpień Publicznych | Prezes Zarządu Akademii ARBIZ. Jest założycielem, Prezesem Zarządu Akademii ARBIZ działającej od roku 2009. Trener wystąpień publicznych, praktyk biznesu, ekspert pracujący z pasją, entuzjazmem i poczuciem humoru. Specjalizuje się w szkoleniach managerskich w zakresie wystąpień publicznych, przemawiania, autoprezentacji oraz w szkoleniach trenerskich i prawnych (Ustawa AML). Pomaga skutecznie managerom, ekspertom, przedsiębiorcom, sprostać wymogom autoprezentacji w biznesie, profesjonalnego przemawiania i prezentowania. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: AMICA, BRIDGESTONE, BZ WBK, ENERGA, EUROBANK, JOBS, PGE, PGNiG, SANTANDER BANK, STILL.

Andrzej Różański
prof. dr hab. Marek Szopa

Profesor nauk fizycznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, stypendysta Uniwersytetów w Kolonii i Leuven.

  • Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • Partner zarządzający firmy szkoleniowo-doradczej EXBIS,
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu,
  • Wieloletni członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Specjalista negocjacji i podejmowania decyzji, autor ponad 70 publikacji naukowych, podręczników akademickich z fizyki, kwantowej teorii gier i negocjacji oraz artykułów popularnych. Propagator naukowego podejścia do zarządzania. Wykładowca wielu międzynarodowych i krajowych konferencji z fizyki, zastosowania teorii gier i nowych idei w zarządzaniu. Doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych dla kadr wielu firm, m.in.: KGHM, PGE, Tauron, BZ WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, ZUS, Comarch, Konsberg, Termoorganika, Saint-Gobain Glass, Roca Polska. Wykładowca m.in.: WSE/SWPS Kraków, WSB Wrocław i Chorzów, GWSH, KSAP, PISM. Szkolenia i konsultacje dla NIK, KPRM, KPRP, wielu ministerstw i urzędów centralnych.

Ekspert CEDEFOP (Technology Enhanced Learning) oraz NCBR (Naukowo-Technologiczny i Gospodarczo-Biznesowy).

prof. dr hab. Marek Szopa
dr Jolanta Turek

Ekspertka ESG, praktyk biznesowy, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor ESG w CVI Dom Maklerski. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie biznesowe. Współpracuje z kluczowymi inicjatywami ESG w Polsce, m.in. ekspertka w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini Komitetu ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej, Rady Innowatorów ESG w Polskim Stowarzyszeniu ESG, Sustainable Investment Forum Poland (Polsif), Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu.

dr Jolanta Turek
dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.
Autorka prac z zakresu analizy sieci organizaycjnej, zarządzania wiedzą, modeli biznesu, czy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Kierownik projektu SONATA, Narodowego Centrum Nauki oraz badacz 7 RP UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od 2001 roku związana z konferencją z serii Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu, a od roku 2019 jej COnference Director. Redaktor naukowy ponad 30 monografii, w tym pokonferencyjnych. Członek Rad Naukowych międzynarodowych konferencji (np. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability; European Conference on Innovation and Entrepreneurship; European Conference on Knowledge Management). Recenzent w międzynarodowych czasopismach (Scopus, Web of Science). Beneficjentka pierwszej nagrody za monografię, pt. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstw (Ch&Beck, Warszawa) w konkursie PAN, KOiZ (2010) oraz beneficjenta w programie Doskonała Nauka (Ministerstwa Edukacji i Nauki), za książkę Organizational Network Analysis: Auditing Intangible Resources. New York, London: Taylor & Francis Group, która ukazała się w 2020 roku.
Strony:
• Sylwetka: https://inepan.pl/dr-hab–prof-ine-pan-anna-ujwary-gil/
• Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS): https://fundacjacognitione.org/pl/laboratorium-analiz-sieciowych
• Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI): https://jemi.edu.pl/
• Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu: https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-ujwary-gil-68546134/

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN
dr Anna Wilińska-Zelek

Ekspertka w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii, adwokatka w Kancelarii Filipiak Babicz Legal, w której pełni rolę Menadżerki Działu Prawa Gospodarczego. W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z branży kreatywnej, sektora IT, nowych technologii, podmioty lecznicze. Doktorka nauk o mediach i komunikacji społecznej. Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Członkini Komisji Praw Człowieka.

Jedna z  25 najwybitniejszych prawniczek w biznesie 2023 r. wg Forbes Women oraz Fundacji Women in Law, Rekomendowany prawnik przez „Rzeczpospolitą” (w kategorii Prawo własności intelektualnej) w 21. Rankingu Kancelarii Prawniczych (2023 r.), nagrodzona przez Naczelną Radę Adwokacką jako „Adwokatka Roku 2022” oraz „Rising Star – Prawnik Lider Jutra 2022” wg Wolters Kluwer.

dr Anna Wilińska-Zelek
Witold Wilk

Analityk procesów biznesowych i systemów informacyjnych. Specjalista w dziedzinie modelowania procesów oraz projektowania i doskonalenia architektury procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Wykładowca WSB – National Louis University w Nowym Sączu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ekspert współpracujący z Pracownią Analiz Procesowych i Sieciowych INE PAN. Główny obszar jego zainteresowań zawodowych stanowią zagadnienia związane z analizą i wspomaganiem decyzji, modelowaniem procesów biznesowych oraz wykorzystaniem narzędzi IT w zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych z zakresu edukacji menedżerskiej oraz projektowaniu, tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu symulacyjnych gier decyzyjnych wspomagających proces kształcenia. Realizuje projekty z zakresu reorientacji procesowej oraz koordynuje wdrożenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Witold Wilk