kobieta_hd

Master

of Business Administration 5.0

Człowiek - Technologia - Środowisko

Jedyny w Polsce nowoczesny program MBA 5.0 Człowiek – Technologia – Środowisko

Studia podyplomowe „Master of Business Administration 5.0 Człowiek – Technologia – Środowisko”, dalej zwane studiami MBA 5.0, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Program MBA 5.0 to najnowocześniejsza oferta edukacyjna w Polsce, zaprojektowana w celu zintegrowania trzech kluczowych wymiarów współczesnego świata biznesu: Człowieka, Technologii i Środowiska. Program ten wykracza poza tradycyjną edukację biznesową, koncentrując się na synergiach i wyzwaniach na przecięciu tych trzech obszarów. Przygotowuje słuchaczy do poruszania się po złożonym krajobrazie biznesu XXI wieku, gdzie transformacja cyfrowa, synergia między człowiekiem a technologią, czy zrównoważony rozwój środowiskowy to nie tylko trendy, ale konieczność. Program nauczania jest wzbogacony przyszłościowymi kursami obejmującymi szeroki zakres tematów, od innowacji cyfrowych i zastosowań sztucznej inteligencji po etyczne przywództwo i zrównoważone strategie biznesowe. Jest przeznaczony dla liderów, przedsiębiorców i profesjonalistów, którzy chcą wywrzeć znaczący wpływ w szybko rozwijającym się świecie.

Atrakcyjna, współczesna formuła kursów, tematyka i profesjonalna kadra czyni ten program unikalnym na krajowym rynku MBA 5.0 w Polsce.

Dlaczego MBA 5.0 Człowiek – Technologia – Środowisko?

Przemysł 5.0 odnosi się do zmiany paradygmatu w rozwoju gospodarki, który łączy zaawansowane technologie z podejściem skoncentrowanym na człowieku, zrównoważonym rozwoju, dostosowywaniu do wyzwań, odporności i praktykach etycznych. Stanowi krok w kierunku procesów biznesu bardziej opartych na współpracy, odpowiedzialnych społecznie i zrównoważonych pod względem środowiskowym.

Nasz unikalny na rynku program MBA 5.0 skupia się na aspektach ludzkich, technologii i środowisku, które wymagają przyszłościowego podejścia w celu zintegrowania tych trzech kluczowych dziedzin. Program ten ma na celu zapewnienie wszechstronnego zrozumienia, w jaki sposób czynniki ludzkie, technologiczne i środowiskowe zbiegają się, aby kształtować przyszłość biznesu.

Wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Specjalista negocjacji i podejmowania decyzji, autor ponad 70 publikacji naukowych, podręczników akademickich z fizyki, kwantowej teorii gier i negocjacji oraz artykułów popularnych. Propagator naukowego podejścia do zarządzania. Wykładowca wielu międzynarodowych i krajowych konferencji z fizyki, zastosowania teorii gier i nowych idei w zarządzaniu. Doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych dla kadr wielu firm, m.in.: KGHM, PGE, Tauron, BZ WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, ZUS, Comarch, Konsberg, Termoorganika, Saint-Gobain Glass, Roca Polska. Wykładowca m.in.: WSE/SWPS Kraków, WSB Wrocław i Chorzów, GWSH, KSAP, PISM. Szkolenia i konsultacje dla NIK, KPRM, KPRP, wielu ministerstw i urzędów centralnych.

prof. dr hab. Marek Szopa
prof. dr hab. Marek Szopa

Profesor w Katedrze Teorii i Metod Organizacji Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce budowania i zarządzania zróżnicowanymi zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania jakością w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez prowadzoną działalność akademicką i na gruncie praktycznym. Autorka pierwszej w Polsce książki pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji.

dr hab. Elwira Gross-Gołacka
dr hab. Elwira Gross-Gołacka

Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

dr hab. Leszek Borowiec
dr hab. Leszek Borowiec

Rozwija badania o tematyce strategii, najlepszych praktyk i trendów rozwojowych zarządzania łańcuchami dostaw. Ostatnio kierowane projekty badawcze dotyczą zarządzania innowacjami społecznymi w gospodarce o obiegu zamkniętym (grant NCBR), wpływu kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw high-tech (grant SGH+UEW) oraz wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw na kryzys klimatyczny

dr hab. Barbara Ocicka
dr hab. Barbara Ocicka

Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie konsultingu i szkoleń dotyczących: projektowania i wdrażania strategii, twórczego rozwiązywania problemów, normowania czasu pracy, wartościowania pracy, badania dojrzałości cyfrowej organizacji. Wykonawca i współwykonawca projektów badawczo-wdrożeniowych dla praktyki gospodarczej.

dr hab. Tomasz Kafel
dr hab. Tomasz Kafel

Wykładowca, certyfikowany trener i tutor z międzynarodowym doświadczeniem (m.in. Vienna University of Economics, Roosevelt University w Chicago, Shanghai Accounting and Finance University, Universidad de Rey Juan Carlos w Madrycie). Współpracownik De Baak Institute z Holandii – międzynarodowej organizacji szkoleniowej z zakresu przywództwa, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości.

dr hab. Adriana Paliwoda-Matiolańska
dr hab. Adriana Paliwoda-Matiolańska

Podczas swojej pracy badawczo-wdrożeniowej odkrył i skonceptualizował takie zjawiska jak techno-empowerment, technoizacja, konformizm algorytmiczny, carnal collapse effect. Podczas badań terenowych zaobserwował fenomen HRR (human robbing robot), odkrył i skonceptualizował Re-Manualizację Procesów Biznesowych, opisał konflikt ról organizacyjnych zachodzących między człowiekiem i maszyną (HMTRC – human machine trans role conflict). Wraz z posthumanistą Matthew Gladdenem stworzył metaforę organizacji jako cyborga.

dr hab. Artur Modliński
dr hab. Artur Modliński

Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN
dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Ochrony Środowiska SA. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych.

dr Mariusz Lipski
dr Mariusz Lipski

Menedżerka nauki, researcher developer, certyfikowana coach i mediatorka; Associate Trainer brytyjskiej organizacji Vitae (The CRAC, Cambridge), jurorka brytyjskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® (od 2019); członkini zespołu trenerskiego Enihilo (www.enihilo.com, z siedzibą w Wiedniu). Autorka książki: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” (PWN, 2020). Autorka kwalifikacji cząstkowej „Trener akademicki” włączonej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji RP na poziomie 7.

dr Justyna Małkuch-Świtalska
dr Justyna Małkuch-Świtalska

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie. Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie.

Miłosz Brzeziński
Miłosz Brzeziński

Ekspertka ESG, praktyk biznesowy, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor ESG w CVI Dom Maklerski. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie biznesowe.

dr Jolanta Turek
dr Jolanta Turek

Specjalizuje się w projektowaniu usług na potrzeby eCommerce i rynku produktów bankowych. Jeden z największych w Polsce zwolenników Design Thinking i Service Design. Trener kreatywny i metodyk zwinnych.

Stanisław Eysmont
Stanisław Eysmont

Jedna z 25 najwybitniejszych prawniczek w biznesie 2023 r. wg Forbes Women oraz Fundacji Women in Law, Rekomendowany prawnik przez „Rzeczpospolitą” (w kategorii Prawo własności intelektualnej) w 21. Rankingu Kancelarii Prawniczych (2023 r.), nagrodzona przez Naczelną Radę Adwokacką jako „Adwokatka Roku 2022” oraz „Rising Star – Prawnik Lider Jutra 2022” wg Wolters Kluwer.

dr Anna Wilińska-Zelek
dr Anna Wilińska-Zelek

Marketer z dwudziestoletnim doświadczeniem, autor kilku dużych rebrandingów marek finansowych w tym Banku BPH, GE Money, członek zespołu światowego rebrandingu Genaral Electric (GE imgination at work), współautor takich marek jak POP (Orange) Meritum Bank, Gepard, Dobry Kredyt. Kierował marketingiem w PTK Centertel (Orange), Microsoft (odział polski), GE Capital Banku, GE Money Banku, Banku BPH, Meritum Banku oraz w Banku BGŻ BNP Paribas.

Piotr Machel
Piotr Machel

Wellbeing ekspert, lider, certyfikowany coach i trener biznesu, nauczyciel akademicki, doświadczony praktyk psychologii pozytywnej i promotorka idei wellbeingu w Polsce. Współzałożycielka i Prezes Wellbeing Institute, którego misją jest podnoszenie poziomu wellbeingu ludzi i organizacji.

Agnieszka Czerkawska
Agnieszka Czerkawska

Pomaga skutecznie managerom, ekspertom, przedsiębiorcom, sprostać wymogom autoprezentacji w biznesie, profesjonalnego przemawiania i prezentowania. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: AMICA, BRIDGESTONE, BZ WBK, ENERGA, EUROBANK, JOBS, PGE, PGNiG, SANTANDER BANK, STILL.

Andrzej Różański
Andrzej Różański

Zarządza firmą oraz prowadzi procesy sprzedażowe i wdrożeniowe w przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą. Mentorka w programie BNP Paribas, założycielka fundacji empower.art, promującej sztukę kobiet młodego pokolenia. Wyróżniona w konkursie Diamenty Forbsa, Gazelle biznesu, została również uznana za jedną z 10 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w konkursie Pulsu Biznesu.

Eliza Łoś-Strychowska
Eliza Łoś-Strychowska

Analityk procesów biznesowych i systemów informacyjnych. Specjalista w dziedzinie modelowania procesów oraz projektowania i doskonalenia architektury procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych z zakresu edukacji menedżerskiej oraz projektowaniu, tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu symulacyjnych gier decyzyjnych wspomagających proces kształcenia.

Witold Wilk
Witold Wilk

Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu międzykulturowym, komunikacji oraz kulturze organizacyjnej. Licencjonowany trener i dostawca Trompenaars Humpden-Turner Intercultural Awareness Profiler. Pierwsze projekty międzykulturowe realizowała pracując dla skandynawskiej firmy konsultingowej, łącząc współpracę pomiędzy kilkoma rynkami.

Izabela Markiewicz-Czapińska
Izabela Markiewicz-Czapińska

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „MBA 5.0” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów MBA w Polsce.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    „MBA 5.0” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Kontakt

Kierownik studiów: dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Sekretarz studiów:  mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail:  dhabur[at]inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Pierwsze zajęcia: 26 października 2024 r.
Rekrutacja: do 13 października 2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki i Pałac Staszica
Łączna liczba godzin: 253 godzin zajęć
Punkty ETCS: 31

Terminy zajęć:

26-27/10/2024
23-24/11/2024
7-8/12/2024
11-12, 25-26/01/2025
15-16/02/2025
1-2, 15-16, 29-30/03/2025
12-13/04/2025
17-18, 31/05/2025
1, 14-15/06/2025

Organizacja zajęć:
Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 13 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.