Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna RODO

Adresaci studiów

Adresatami studiów są menedżerowie zainteresowani nowoczesnymi technologiami. Osoby mogą wywodzić się z każdego sektora gospodarki. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i min. 3-letniego doświadczenia zawodowego.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie MBA 5.0 prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

 • wypełnionego formularza zgłoszenia
 • aktualnego CV,
 • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 19 900 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 500 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

 • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 19 400 zł – rabat w wysokości 500 zł;
 • opłata semestralna: 19 900 zł – 2 raty po 9 950 zł
 • opłata miesięczna: 21 400 – 10 rat miesięcznych po 1 990 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 2 140 zł miesięcznie)

Ceny obowiązują dla zgłoszeń do 31/10/2024 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Możliwości dofinansowania studiów

Istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych.

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferuje dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych. Więcej na stronie PARPU
  Studia MBA 5.0 są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (link tutaj).
 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegółowe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy.
 3. Program „Pożyczki na kształcenie” – jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (z możliwością częściowego umorzenia – do 25% jej wartości). Możliwe jest całkowite sfinansowanie studiów (link tutaj). Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aby zgłosić swoją kandydaturę odeślij nam wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: 26 października 2024 r.
Rekrutacja: do 13 października 2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki i Pałac Staszica
Łączna liczba godzin: 253 godzin zajęć
Punkty ETCS: 31

Terminy zajęć:

26-27/10/2024
23-24/11/2024
7-8/12/2024
11-12, 25-26/01/2025
15-16/02/2025
1-2, 15-16, 29-30/03/2025
12-13/04/2025
17-18, 31/05/2025
1, 14-15/06/2025

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 13 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Studia MBA 5.0 kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość prowadzenia do 10% zajęć w języku angielskim.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa MBA 5.0 Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpisy w języku polskim i angielskim.