Program studiów MBA 5.0

Studia „Master of Business Administration 5.0” są dedykowane menedżerom zainteresowanym nowoczesnymi technologiami, ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze MBA 5.0 zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w innowacyjnym podejściu do zarządzania firmą. Atrakcyjna, współczesna formuła kursów, tematyka i profesjonalna kadra czyni ten kurs unikalnym na rynku MBA 5.0 w Polsce. Kursy prowadzone są w formie atrakcyjnych i interaktywnych warsztatów przez wyróżniającą, profesjonalną kadrę specjalistów w danym obszarze tematycznym.

Przedmioty programu MBA 5.0 ukierunkowane są na perspektywę zewnętrzną i wewnętrzną, co pozwala zrozumieć dynamikę zmian otoczenia i powiązać ją z nieustającym reagowaniem przedsiębiorstwa na to otoczenie za pomocą współczesnych narzędzi biznesowych i pożądanych zachowań. Program akcentuje zarówno umiejętności twarde (np. rachunkowość, analiza rynku, narzędzia IT w biznesie, zarządzanie procesami, cyberbezpieczeństwo), jak i miękkie w zarządzaniu np. krytyczne i kreatywne myślenie, design thinking, dynamika zespołów i przywództwo, wielokulturowość w biznesie, komunikacja i autoprezentacja).

Absolwenci MBA 5.0 będą przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem, pozyskają kluczowe kompetencje niezbędne w tworzeniu wizji przedsiębiorstwa opartych na umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia oraz ciągłego uczenia się, doskonale orientujących się w międzynarodowym środowisku, potrafiących wykorzystywać nowoczesne narzędzia biznesowe.

Główne cele programu to:

 • wykształcenie otwartego na współczesne wyzwania gospodarczo-ekonomiczne absolwenta,
  potrafiącego analizować bieżące trendy i je projektować dla potrzeb biznesowych;
 • wykształcenie menedżerów wyposażonych w wartości ukierunkowane na innowacyjność i
  kreatywność w działaniu;
 • wykształcenie potencjalnych menedżerów wyposażonych w umiejętności techniczne
  związane z aktualnymi problemami zarządzania, między innymi, jak: cyberbezpieczeństwo,
  sztuczna inteligencja, czy big data.
 • rozwijanie umiejętności menedżerskich związanych z tworzeniem, rozwijaniem i
  zarządzaniem biznesem w środowisku międzynarodowym;
 • wyposażenie absolwenta w umiejętności związane z obsługą i wykorzystaniem
  współczesnych narzędzi IT w biznesie.

Program studiów podyplomowych zakłada realizację następujących przedmiotów.

I Semestr studiów
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzin⁴Punkty ECTS
1Prognozowanie i badanie trendów w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
2Big data i analiza rynkuĆwiczenia i warsztatyOEgzamin105
3Sztuczna inteligencja w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
4Tworzenie i uruchamianie start-upówĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
5Strategie i źródła pozyskiwania funduszyĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
6Rachunkowość i podatkiĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
7Budowa i wdrażanie strategiiĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
8Międzynarodowe perspektywy w organizacjachĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
9Zarządzanie procesami biznesowymiĆwiczenia i warsztatyOEgzamin105
10Dynamika zespołów i przywództwoĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
11CyberbezpieczeństwoĆwiczenia i warsztatyOEgzamin105
12Przedmiot fakultatywny 1Ćwiczenia i warsztatyF100
13Przedmiot fakultatywny 2Ćwiczenia i warsztatyF100

Łączna liczba godzin zajęć: 130
Łączna liczba punktów ECTS: 43

II Semestr studiów
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzin⁴Punkty ECTS
1Komunikacja i autoprezentacja Ćwiczenia i warsztaty OEgzamin103
2Wielokulturowość w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
3Design thinking – od pomysłu do prototypuĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
4Myślenie krytyczne i kreatywne w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
5Wdrażanie innowacjiĆwiczenia i warsztatyOEgzamin105
6Kwestie prawne w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin103
7Nowe media w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
8Międzynarodowe strategie marketingoweĆwiczenia i warsztatyOEgzamin105
9Biznesowe wykorzystanie aplikacji GoogleĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
10Narzędzia IT w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin104
11Przedmiot fakultatywny 3Ćwiczenia i warsztatyF100
12Przedmiot fakultatywny 4Ćwiczenia i warsztatyF100
13Seminarium MBASeminariumOEgzamin8

Łączna liczba godzin zajęć: 120
Łączna liczba punktów ECTS: 46

1· Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.
4· Liczba godzin składa się z zajęć w Instytucie plus nakład pracy własnej poza nim (np. przygotowanie się do testów, pisanie prac zaliczeniowych, czytanie obowiązkowej literatury, przygotowanie prezentacji).